NEWS & ANALYSIS

PAYMENTS

PAYMENTS

OPINION

 
 
Phổ cập tài chính là yếu tố quan trọng trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên
AI là từ thông dụng với giới kinh doanh và trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những hiệu ứng hữu hình mà nó tác động tới một loạt ngành công nghiệp khác, bao gồm cả những ngành công nghiệp vốn dựa chủ yếu vào các lao động thủ công.
Việt Nam có khoảng 120 startup Fintech, trong đó thanh toán và cho vay ngang hàng là 2